Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Okulista Lulin

informuje, że promieniowanie UV wywiera szkodliwy wpływ na tkanki oka poprzez uruchamianie wielu mechanizmów prowadzących do: procesów cross-linking białek, dysfunkcji enzymów, hamowania pompy jonowej, mutacji genetycznych i uszkodzeń błon komórkowych. Procesy te mogą wynikiem uszkodzeń pośrednich i bezpośrednich. W reakcjach pośrednich, promieniowanie UV aktywuje produkcję wolnych rodników, które są przyczyną inicjacji kolejnych łańcuchów nieprawidłowych reakcji. Wolne rodniki to aktywowany tlen, nadtlenki, aniony nadtlenkowe oraz rodniki wodorotlenowe. Cząsteczki te neutralizują siły obronne antyutleniaczy i prowadzą do uszkodzenia komórek. Bezpośrednie uszkodzenia pirymidyn w łańcuchach DNA lub RNA prowadzą do powstania potencjalnie mutagennych dimerów pirymidynowych oraz fotoproduktów.

Gabinet okulistyczny Lublin

nadmienia, że wszystkie komórki ludzkiego organizmu posiadają pewne zdolności naprawcze, ale promieniowanie UV często powoduje programowaną śmierć komórek. Oko jest szczególnie wrażliwe na reakcje fotochemiczne z powodu wysokiego stężenia barwników w tym barwników wzrokowych. Uszkodzenia narządu wzroku mogą pojawić się zarówno w wyniku ostrej jak i przewlekłej ekspozycji na słońce, a stopień tych uszkodzeń zależy od długości fali UV oraz czasu ekspozycji na promieniowanie UV.

 Okulista dziecięcy Lublin

informuje, że oko jest chronione przed otaczającym promieniowaniem UV przez brwi i powieki. Dzięki temu tylko 5% promieniowania dociera do powierzchni nie chronionego oka. Powtarzające się ekspozycje oczu na działanie promieni UV mogą powodować zarówno krótkoczasowe, jak i trwałe zmiany. Dolegliwości przemijające zgłaszane przez pacjentów po ostrej ekspozycji na promieniowanie UV to podrażnienie oczu, częste mruganie, obrzęk spojówek i światłowstręt. Ekspozycja na promieniowanie UV może również wywołać ostre fotouszkodzenie nabłonka rogówki (photokeratitis) czyli oparzenie rogówki znane również pod nazwą ślepoty śnieżnej czy oparzeniem spawaczy.Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej