Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Okulista Lublin

informuje, że stnieje wiele bardzo różnorodnych przyczyn choroby zwyrodnieniowej plamki związanej z wiekiem. Do przyczyn, na które nie mamy wpływu należą : czynniki genetyczne, wiek ,płeć rasa, kolor tęczówki. Czynniki zależne od nas to niektóre choroby i nałogi, takie  jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, palenie papierosów. AMD jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, występuje u osób po pięćdziesiątym roku życia, częściej u kobiet. Najczęściej chorują osoby rasy białej natomiast rzadziej rasy czarnej. Osoby a niebieskim kolorze chorują częściej.

Okulista dziecięcy Lublin

ostrzega, że palenie tytoniu sprzyja rozwojowi AMD, palacze sześciokrotnie częściej chorują w porównaniu z osobami nie palącymi papierosów. Do powstawania AMD przyczynia się  stres  oksydacyjny.  W naszym organizmie w wyniku wielu fizjologicznych procesów  powstają cząsteczki zwane wolnymi rodnikami, które jeżeli są w nadmiarze mogą być przyczyną różnych chorób. Ich źródłem mogą być również skażone powietrze, dym papierosowy, czy zła dieta. W naszym organizmie działają mechanizmy, które chronią przed wolnymi rodnikami i w prawidłowych warunkach zachodzi równowaga między ich powstawaniem a usuwaniem. Wraz z wiekiem wraz z wiekiem słabną jednak zdolności do usuwania wolnych rodników, które łącząc się z różnymi komórkami powoduje ich uszkodzenie. Zjawisko to nazywamy stresem oksydacyjnym.

 

Gabinet okulistyczny Lublin

nadmienia, że mamy dwie postacie AMD suchą i mokrą. Postać sucha spowodowana jest odkładaniem się w siatkówce nie- rozpuszczalnych złogów zwanych druzami. Wyniku tego dochodzi do zaniku fotoreceptorów odpowiedzialnych za odbieranie bodźców wzrokowych. Zanik fotoreceptorów prowadzi do powolnego, ale postępującego pogorszenia się widzenia. Postać wysiękowa występuje znacznie rzadziej, dotyczy około 10% przypadków i ma zwykle gwałtowny przebieg. Znaczne pogorszenie widzenia może wystąpić nawet w ciągu kilku dni. W postaci wysiękowej dochodzi do tworzenia się nieprawidłowych, patologicznych naczyń krwionośnych, które często są przyczyną krwotoków w okolicy plamki. Gabinet okulistyczny Lublin informuje, że nie ma skutecznej metody leczenia suchej postaci AMD, możemy jedynie zmniejszyć czynniki ryzyka, czyli zmniejszyć stres oksydacyjny. Największe znaczenie ma zmiana stylu życia ,mianowicie zaprzestanie palenia papierosów, regularny wysiłek fizyczny oraz stosowanie odpowiedniej diety. Okulista Lublin zaleca dietę bogatą w kwasy omega 3, witaminę C, witaminę E, minerały takie jak: cynk ,selen, miedż, mangan. Jeżeli nasza dieta jest uboga w wyżej wymienione substancje należy stosować odpowiednie suplementy diety. W przypadku postaci wysiękowej leczenie polega na podawaniu iniekcji doszklistkowych  preparatów anty-VEGF hamujących nowotwórstwo  patologicznych naczyń. Okulista Lublin zaprasza wszystkie osoby po 50 roku życia do gabinetu okulistycznego na Czubach na badania profilaktyczne w kierunku AMD.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej