Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Okulista Lublin

informuje, że wyróżnia się dwie formy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem: postać sucha i postać mokrą (wysiękową). Około 80 – 90% pacjentów cierpi na postać suchą, w której światłoczułe komórki plamki powoli ulegają degeneracji powodując zamazanie centrum pola widzenia a w miarę postępu choroby centralne pole widzenia w chorym oku może ulec całkowitej utracie. Postać mokra, czyli wysiękowa AMD dotyka zaledwie 10 – 20% osób, ale jest główną przyczyną ślepoty spowodowanej przez zwyrodnienie plamki związane z wiekiem i stanowi aż 90% przypadków ślepoty.

Okulista dziecięcy Lublin

nadmienia, że w przypadku postaci mokrej zwyrodnienia plamki żółtej dochodzi do tworzenia się nieprawidłowych naczyń krwionośnych. Są one bardzo słabe, co jest przyczyną częstych krwotoków i przecieku płynu. W konsekwencji zmiany te  powodują uszkodzenie plamki. Kolejne stadium to tworzenie się tkanki bliznowatej co prowadzi do znacznej utraty widzenia. Okulista Lublin informuję, że pacjent u którego wcześnie wykryto początki AMD może być leczony jeszcze przed pojawieniem się wyraźnych  objawów choroby, co może opóźnić lub zmniejszyczć jej nasilenie. Test Amslera jest prostą metodą wykrywania zmian chorobowych pomiędzy regularnymi wizytami kontrolnymi w gabinecie okulistycznym.

 

Gabinet okulistyczny Lublin

wskazuje, że wysiękową postać AMD leczymy iniekcjami doszklistkowymi preparatami antyVEGF. Preparaty te hamują  patologiczną angiogenezę. Osoby, które przeprowadziły u siebie test Amslera  i wynik testu jest dodatni okulista Lublin zaprasza na dalsze badania do gabinetu okulistycznego na Czubach. Wskazane będzie wykonanie badania OCT.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej