Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Okulista dziecięcy Lublin

nadmienia, że przewlekła ekspozycja na promieniowanie UV może prowadzić do poważnych uszkodzeń struktur oka. Do schorzeń takich należą: keratopatia klimatyczna kropelkowa, skrzydlik, zaćma korowa oraz zmiany nowotworowe spojówki, skóry powiek i skóry wokół oczu. Ocenia się, że około połowa z 8600 przypadków skrzydlika leczonych co roku w Australii jest spowodowana nadmierną ekspozycją na siońce. W umiarkowanym klimacie północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych również zaobserwowano związek pomiędzy wielkością kumulacyjnej dawki promieniowania UVA i UVB a częstością występowania skrzydlika. Ocenia się, że 10% przypadków zaćm jest potencjalnie związanych z ekspozycją oka na szkodliwe promieniowanie UV. Analiza danych dotyczących wieku, płci, rasy, przychodów oraz opieki medycznej wykazała, że prawdopodobieństwo operacji zaćmy w populacji USA rośnie o 3% z każdym stopniem szerokości geograficznej na południe. Zakładając dalszy 5-20% ubytek warstwy ozonu do roku 2050, ilość przypadków zaćm wzrośnie o 160 — 830 tys. nowych rozpoznań.

Gabinet okulistyczny Lublin

przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 zajmuje się doborem szkieł korekcyjnych i aplikacją soczewek kontaktowych. Jeżeli chodzi o soczewki kontaktowe to współpracujemy z firmą Alcon i Johnson & Johnson. W swojej ofercie mamy soczewki jednodniowe, dwutygodniowe i miesięczne, multifocalne i kolorowe.

Okulista dziecięcy Lublin

informuje, że czynniki  zewnętrzne i wielogodzinna praca przed ekranem komputera powodują zaburzenia stabilności filmu łzowego. Pacjenci zgłaszają się  do okulisty z powodu suchości, pieczenia, światłowstrętu i uczucia ciała obcego w oku. Co piąty pacjent zgłaszający się do okulisty ma dolegliwości charakterystyczne dla zespołu suchego oka. Problem zaburzeń powierzchni oka dotyczy głównie osób noszących soczewki kontaktowe.

Okulista Lulin

informuje, że promieniowanie UV wywiera szkodliwy wpływ na tkanki oka poprzez uruchamianie wielu mechanizmów prowadzących do: procesów cross-linking białek, dysfunkcji enzymów, hamowania pompy jonowej, mutacji genetycznych i uszkodzeń błon komórkowych. Procesy te mogą wynikiem uszkodzeń pośrednich i bezpośrednich. W reakcjach pośrednich, promieniowanie UV aktywuje produkcję wolnych rodników, które są przyczyną inicjacji kolejnych łańcuchów nieprawidłowych reakcji. Wolne rodniki to aktywowany tlen, nadtlenki, aniony nadtlenkowe oraz rodniki wodorotlenowe. Cząsteczki te neutralizują siły obronne antyutleniaczy i prowadzą do uszkodzenia komórek. Bezpośrednie uszkodzenia pirymidyn w łańcuchach DNA lub RNA prowadzą do powstania potencjalnie mutagennych dimerów pirymidynowych oraz fotoproduktów.

Okulista Lulin

informuje, pozytywne efekty stosowania citikoliny w okulistyce uzyskiwano przede wszystkim w leczeniu jaskry oraz w innych stanach zaburzonego widzenia, takich jak niedowidzenie czy przednia neuropatia niedokrwienna. W prospektywnym badaniu klinicznym wykazano pozytywny wpływ citikoliny na poprawę parametrów wzrokowych potencjałów wywołanych u chorych na jaskrę. Obecnie citikolina jest szeroko stosowana jako składnik terapii przeciwjaskrowej obok leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. W dłuższej perspektywie czasu wykazuje działanie neuroprotekcyjne, z kolei w krótkim czasie od podania poprawia funkcje komórek zwojowych siatkówki. Wiele badań klinicznych wskazuje na poprawę wyników badania pola widzenia oraz wywołanych potencjałów wzrokowych elektroretinogramu u pacjentów z neuropatią jaskrową. Citikolina może być dostarczana do organizmu domięśniowo, dożylnie, doustnie oraz w postaci kropli bezpośrednio na powierzchnię oka.

Gabinet okulistyczny Lulin

informuje, że powstał pierwszy doustny środek na jaskrę, niebezpieczną chorobę oczu. Koncepcja tabletki z cytykoliną, powstrzymującą śmierć komórek siatkówki oka, powstała w Lublinie. Tu też zainicjowano badania nad jej skutecznością.

Okulista Lublin

informuje, że z badania opublikowanego przez czasopismo naukowe "JAMA Ophthalmology" wynika, że pacjenci doświadczyli poprawy w natężeniu objawów mętów ciała szklistego po terapii z użyciem lasera.

Okulista Lublin

informuje, że słońce to główne źródło promieniowania docierającego do ludzkiego oka. Spektrum promieniowania ultrafioletowego (UV) jest typowo klasyfikowane na podstawie długości fali: UVA (400-320 nm), UVB (320-290 nm) oraz UVC (290-100 nm)1. Ultrafiolet docierający do powierzchni ziemi składa się w 95% z promieniowania UVA oraz w 5% z UVB'. Promienie JVA są przyczyną opalania się skóry oraz reakcji fotouczuleniowych. Promieniowanie UVB wywiera bardzo istotny wpływ procesy biologiczne i ulega silnemu pochłanianiu przez warstwę atmosferycznego ozonu (obecnego w stratosferze niższych warstwach atmosfery).

Okulista Lublin

informuje, że wysokie ryzyko powikłań okulistycznych w przypadku porodu naturalnego występuje przy:
1. Retinopatii cukrzycowej:
a. nawracające krwotoki do ciała szklistego
b. neowaskularyzacja siatkówkowa lub na tarczy nerwu wzrokowego,
która przypuszczalnie nie ulegnie zanikowi (po leczeniu lub samoistnie)
do momentu rozwiązania
c. trakcyjne odwarstwienie siatkówki rozwijające się i postępujące w ciąży

Okulista Lublin

informuje, że liczne występowanie schorzeń okulistycznych, wymagających częstego nawilżania oczu w sposób bezwzględny, jak np. niedomykanie powiek, bądź schorzenia reumatoidalne powodujące zaburzenia sekrecji (np. zespół Sjogrena), wymagają od pacjenta by w sposób ciągły, dożywotnio kropił oczy 5-6 razy dziennie lub nawet częściej. Zatem każde zmniejszenie ilości zakropleń będzie dla pacjenta wielką ulgą. Większość okulistów powinna dążyć do szukania sposobów na zmniejszenie ilości podawanych leków. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż nie ma skutecznych leków bez skutków ubocznych, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej