Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Jak rozpoznać i leczyć jaskrę – okulista  Lublin przedstawia

 

Rozpoznanie jaskry opiera się na analizie narastających zmian  w obrazie tarczy nerwu wzrokowego oraz ubytków pola widzenia. Do kluczowych badań dla rozpoznania i  monitorowania przebiegu jaskry należą: pomiar ciśnienia w gałce ocznej, badanie kąta przesączania, badanie pola widzenia – perymetria, badanie ostrości wzroku, badanie dna oka, a w szczególności ocena tarczy nerwu wzrokowego, badanie grubości rogówki, badania obrazowe: HRT, GTX , OCT. O rodzaju i przeprowadzonych badaniach oraz ich częstotliwości decyduje lekarz prowadzący w gabinecie okulistycznym.
             Badanie obrazowe pozwalają na wykrycie wczesnych zmian jaskrowych w centrum siatkówki i w okolicy nerwu wzrokowego. Gabinet okulistyczny Lublin na Czubach wykonuje badania obrazowe takie jak OCT ,GDX , HRT. Tomografia komputerowa umożliwia ocenę komórek zwojowych siatkówki, które ulegają zanikowi w procesie rozwoju jaskry.   Okulista Lublin nadmienia, że badanie OCT pozwala na wykrycie najwcześniejszych zmian strukturalnych związanych z jaskrą, jeszcze przed ujawnieniem się  ubytków w polu widzenia. 

Jaskra

to choroba niedokrwienna nerwu wzrokowego, w której ciśnienie oczne jest zbyt wysokie dla nerwu wzrokowego pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do powolnego uszkodzenia włókien nerwowych nerwu wzrokowego i pogarszania się pola widzenia. Wraz z zanikiem nerwu wzrokowego obszar widzenia staje się coraz mniejszy, aż całkowicie zanika. Wówczas dochodzi do całkowitej ślepoty. Oko rejestruje obraz z otoczenia i za pomocą nerwu wzrokowego przesyła go do mózgu. Zanikający nerw wzrokowy nie jest już w stanie przesłać do mózgu pełnego obrazu zarejestrowanego przez oko, co powoduje ograniczenie pola widzenia. Im większy jest zanik nerwu wzrokowego, tym dochodzi do większego ubytku pola widzenia, a ostatecznie do jego zupełnego braku, czyli nieodwracalnej ślepoty.

Okulista dziecięcy nadmienia, że w czasie leczenie zeza bardzo ważne jest dokładne zbadanie wady wzroku i zapisanie odpowiednich szkieł korekcyjnych. Ważną rzeczą przed wykonaniem badania refrakcji u dziecka, czyli tzw.  badania komputerowego jest porażenie akomodacji. W celu porażenie akomodacji podaje się 0,5% roztwór atropiny dwa razy dziennie przez pięć dni do obu oczu

Leczenie zeza u dzieci rozpoczynamy od badania wady refrakcji i przepisania odpowiednich okularów, ponieważ wada refrakcji jest najczęstszą przyczyną zeza. Szkła korekcyjne przepisujemy już  w pierwszych objawach zeza, gdyż mogą one nieraz w szybki i prosty sposób pomóc w  wyleczeniu zeza. Okulista dziecięcy nadmienia, że przepisujemy zawsze takie okulary, które zapewniają najlepszą ostrość widzenia ,ale musimy brać pod uwagę wielkość zeza. W nadwzroczności i zezie  zbieżnym staramy się wyrównać wadę refrakcji całkowicie zwłaszcza w zezie akomodacyjnym.

Zez polega na nieprawidłowym ustawieniu osi widzenia obu oczu. Wyróżniamy zez ukryty lub jawny.                                  
Zez zbieżny u niemowląt.  Jeżeli dziecko broni się przed zakryciem jednego oka prawdopodobnie występuje u niego niedowidzenie odsłoniętego oka. W celu stwierdzenia zeza okulista dziecięcy przeprowadza test zasłaniania i odsłaniania, a następnie test przemiennego zasłaniania obu oczu. Potem specjalista w gabinecie okulistycznym wykonuje badanie refrakcji po rozszerzeniu  atropiną oraz badanie dna oka.

Celem leczenia zeza jest do  doprowadzenie do widzenia obuocznego przy prawidłowym ustawieniu i ruchomości oczu. O obuocznym widzenie mówimy, jeżeli możliwe jest widzenie stereoskopowe z pełną ostrością wzroku obu oczu i prawidłową dwu plamkową korespondencją siatkówką.

Do dziś nie są dokładnie ustalone wszystkie przyczyny powstawania zeza . Często musi współistnieć równocześnie kilka przyczyn, które dopiero razem doprowadzają do zeza.

Dzieci idealnie nadają się na użytkowników soczewek kontaktowych. Dzieci są bardzo aktywne, a okulary nie są wygodne w czasie zabawy i zajęć sportowych. Dla wielu dzieci soczewki są idealnym rozwiązaniem, ponieważ mają one dużą motywację, co sprawia że uważnie słuchają specjalisty. Większość dzieci potrafi zadbać o własne soczewki kontaktowe pod nadzorem lub bez nadzoru osoby dorosłej. Noszenie  soczewek kontaktowych przynosi dzieciom i nastolatkom ogromne korzyści, gdyż są one dla nich dużo wygodniejszym sposobem korekcji wzroku niż okulary. Młody wiek nie jest  żadną przeszkodą i nawet najmłodsi świetnie sobie radzą z soczewkami.

 Specjaliści sugerują, aby nie uzależniać noszenia soczewek kontaktowych od wieku dziecka. Jeśli dziecko jest wystarczająco dojrzałe, aby zrozumieć kwestie związane z higieną soczewek kontaktowych oraz ryzyko związane z nieprzestrzeganiem jej zasad, to można uznać że doskonale nadaje się na użytkownika soczewek. Tak naprawdę, dzieci w każdym wieku, nawet niemowlęta, mogą bezpiecznie nosić soczewki kontaktowe, o ile przestrzegane są odpowiednie zasady. Okulista dziecięcy lublin informuje, że soczewki kontaktowe w przypadku dużej różnowzroczności  są jedyną metodą korekcji wzroku np. gdy jedno oko jest normowzroczne, a w drugim występuje wada - 10 dioptrii, to zakładamy soczewkę na oko z wadą – 10 dioptrii.

Najbezpieczniejszym rodzajem soczewek zalecanym przez specjalistów w gabinecie okulistycznym dla najmłodszych jest soczewka jednodniowa. Jeżeli rodzice ze względów  finansowych nie zdecydują się na zakup soczewek jednodniowych dzieci mogą nosić soczewki dwutygodniowej wymiany dbając o odpowiednią higienę soczewek. Utrzymanie w czystości soczewek wielokrotnego użytku wcale nie jest dziś skomplikowane ze względu na płyny wielofunkcyjne do pielęgnacji soczewek, które sprawiają, że pielęgnacja  soczewek jest dużo łatwiejsza niż dawniej.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej

Badanie kierowców

Wykonujemy badanie ostrości wzroku dla kierowców - wydajemy zaświadczenia dla kierowców do prawa jazdy.

Zobacz więcej