Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Okulista Lublin

informuje, że mamy dwie postacie AMD suchą i mokrą. Postać sucha spowodowana jest odkładaniem się w siatkówce nierozpuszczalnych złogów zwanych druzami. Wyniku tego dochodzi do zaniku fotoreceptorów odpowiedzialnych za odbieranie bodźców wzrokowych. Zanik fotoreceptorów prowadzi do powolnego, ale postępującego pogorszenia się widzenia. Postać wysiękowa występuje znacznie rzadziej, dotyczy około 10% przypadków i ma zwykle gwałtowny przebieg. Znaczne pogorszenie widzenia może wystąpić nawet w ciągu kilku dni. W postaci wysiękowej dochodzi do tworzenia się nieprawidłowych, patologicznych naczyń krwionośnych, które często są przyczyną krwotoków w okolicy plamki. ej.

Okulista Lublin

informuje, że istnieje wiele bardzo różnorodnych przyczyn choroby zwyrodnieniowej plamki związanej z wiekiem. Do przyczyn, na które nie mamy wpływu należą: czynniki genetyczne, wiek, płeć rasa, kolor tęczówki. Czynniki zależne od nas to niektóre choroby i nałogi, takie  jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, palenie papierosów. AMD jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, występuje u osób po pięćdziesiątym roku życia, częściej u kobiet. Najczęściej chorują osoby rasy białej natomiast rzadziej rasy czarnej. Osoby a niebieskim kolorze chorują częściej.

Okulista Lublin

informuje, że zwyrodnienie plamki związane z wiekiem - AMD jest najczęstszą przyczyną znacznego pogorszenia się widzenia u osób starszych, najczęściej rozwija się  po pięćdziesiątym roku. W  Polsce liczba chorych z AMD szacuje się na około 1,3 – 1,5 mln osób. Wyróżnia się dwie postacie AMD: suchą (zanikową) oraz wysiękową (mokrą). Pierwsze objawy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem mogą być trudne do uchwycenia i nie charakterystyczne.

Okulista Lublin

informuje, że Prezbiopia czyli Starczowzroczność to wada wzroku związana z wiekiem i dotycząca każdego po czterdziestym roku życia. Objawia się trudnościami z wyraźnym widzeniem z bliska ponieważ oko traci zdolność do akomodacji. Starczowzroczność nie jest stanem patologicznym lecz następstwem fizjologicznego procesu utraty zdolności akomodacyjnych oka z powodu stopniowego twardnienia i zmniejszenia elastyczności soczewki. Jej objawem jest oddalanie się od oka punktu bliży wzrokowej. W przypadku oka miarowego promienie światła odbijane od przedmiotów położonych w bliskiej odległości skupiają się na siatkówce natomiast w przypadku oka z prezbiopią promienie światła odbite od przedmiotów położonych w bliskich odległościach skupiają się za siatkówką. Przedmioty położone w bliskich odległościach są więc zamazane.

Okulista Lublin

informuje, że Nużeńce to pasożytnicze roztocza ,których formy dorosłe osiągają przeciętnie 250 µm długości. Występują 2 gatunki nużeńców, które są specyficzne dla człowieka: Demodex Folliculorum oraz Demodex Brevis. Pasożyty te odżywiają się łojem skórnym. W jednym mieszku włosowym może bytować nawet do 25 osobników, zakażenie nużeńcem jest dosyć powszechne u starszych osób.

Okulista dziecięcy Lublin

informuje, że ciało szkliste jest ważnym ośrodkiem optycznym, zapewnia ono napięcie gałki ocznej, amortyzuje wstrząsy i spełnia  rolę izolacji termicznej siatkówki. Ciało szkliste odgrywa ponadto istotną rolę w metabolizmie struktur otaczających, a mianowicie soczewki, jej obwódki rzęskowej i siatkówki umożliwiając transport metabolitów. Zajmuje 4/5 objętości gałki ocznej i mieści się w komorze szklistej oka. Głównym składnikiem ciała szklistego jest woda, lepką i elastyczną konsystencję, przypominającą żel, ciało szkliste zawdzięcza natomiast obecności kwasu hialuronowego.  W procesie starzenia następuje zmiana struktury ciała szklistego, a mianowicie  obkurczanie się i rozpływ. Obkurczenie się ciała szklistego  z wiekiem powoduje zanikanie jego anatomicznych połączeń i powstawanie zmętnień, które są widziane przez pacjentów jako poruszające się czarne kropki określane często jako latające muszki przed oczami.

Gabinet okulistyczny Lublin

przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 informuje, że wymiana soczewek kontaktowych to coś więcej niż tylko wspaniałe uczucie świeżości związane z założeniem nowej pary soczewek na twoje oczy . Jest to również konieczne dla zachowania zdrowia oczu nawet jeśli nadal wydaje Ci się, że widzisz w soczewce dobrze i odczuwasz komfort. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza okulisty uzyskanych w gabinecie okulistycznym odnośnie częstotliwości wymiany i czyszczenia soczewek oraz czyszczenia pojemniczka, w  którym są przechowywane.

Gabinet okulistyczny Lublin

informuje, że nie wszystkie soczewki kontaktowe są takie same. O tym jakie soczewki są właściwe dla danej osoby decyduje szereg czynników takich jak: wiek ,styl życia oraz wada wzroku . Jedynie specjalista w gabinecie okulistycznym może określić, które soczewki najlepiej odpowiadają twoim określonym potrzeba. Przy dużo większym niż kiedykolwiek dostępnym wyborze soczewek najbardziej usatysfakcjonowani powinni czuć się użytkownicy miękkich soczewek kontaktowych. Większość soczewek, które są zalecane to soczewki kontaktowe o częstym trybie wymiany, gdyż zapewniają one optymalne widzenie oraz gwarantuje zachowanie zdrowych oczu przez dłuższy czas. Chociaż wiele jest opcji można wyróżnić dwie zasadnicze grupy soczewek w zależności od tego czy muszą być zdejmowane na noc czy nie. Soczewki kontaktowe przeznaczone do noszenia w trybie dziennym muszą być zdejmowane na noc przed pójściem spać. Niektóre soczewki przeznaczone do noszenia w trybie dziennym wyrzuca się codziennie , a inne po dwóch lub czterech tygodniach. Np. soczewki dwutygodniowe wyrzuca się po upływie dwóch tygodni i zastępuje nową parą. Im częstsza wymiana soczewek tym mniejsze prawdopodobieństwo powikłań. Jeżeli nosi się soczewki wielokrotnego użytku należy je przed ponownym założeniem wyczyścić i zdezynfekować.

 

Okulista Lublin

nadmienia, że czyszczenie i płukanie soczewek może łącznie wyeliminować ponad 90% znajdujących się na nich bakterii. Miękkie soczewki kontaktowe, które planujesz ponownie założyć najlepiej czyścić i dezynfekować bezpośrednio po ich zdjęciu z oka. Tradycyjna metoda polega na umieszczeniu soczewki na wcześniej umytej i wysuszonej dłoni jednej ręki, zaaplikowaniu kilku kropli płynu do czyszczenia na soczewkę i przy pomocy małego palca lewej dłoni delikatnego pocierania przedniej i tylnej  powierzchni soczewki. Następnie soczewkę należy dokładnie przemyć i umieścić je w pojemniczku. Każdą komorą pojemniczka wypełniamy płynem do soczewek zakręcamy nakrętkę i pozostawiamy w nim soczewki do następnego dnia. W przypadku kiedy nie używa soczewek każdego dnia zmieniamy płyn w pojemniczku zgodnie z informacją podaną na dołączonej do niego ulotce.

Gabinet okulistyczny Lublin

informuje, że czyszczenie soczewek kontaktowych jest niezwykle ważne dla zachowania zdrowia oczu. Pielęgnacja soczewek wielokrotnego użytku nie sprawia żadnych kłopotów. Jeżeli masz problemy z czyszczeniem soczewek kontaktowych zgłoś się do gabinetu okulistycznego, a okulista Lublin udzieli Ci   wskazówek jak dbać o swoje soczewki.  Nowoczesne, wielofunkcyjne płyny do pielęgnacji znacznie ułatwiają dbanie o soczewki. Najlepszym sposobem dezynfekowania i czyszczenia soczewek jest wyczyszczenie i pozostawienie  ich na noc zanurzonych w płynie do pielęgnacji w pojemniczku. Właściwy tryb noszenia oraz wymiany są niezbędne dla zachowania zdrowia twoich oczu. Jeżeli jesteś użytkownikiem soczewek kontaktowych to bezwzględnie musisz stosować się do zaleceń lekarza okulisty.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej