Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Okulista Lublin

informuje, że słońce to główne źródło promieniowania docierającego do ludzkiego oka. Spektrum promieniowania ultrafioletowego (UV) jest typowo klasyfikowane na podstawie długości fali: UVA (400-320 nm), UVB (320-290 nm) oraz UVC (290-100 nm)1. Ultrafiolet docierający do powierzchni ziemi składa się w 95% z promieniowania UVA oraz w 5% z UVB'. Promienie JVA są przyczyną opalania się skóry oraz reakcji fotouczuleniowych. Promieniowanie UVB wywiera bardzo istotny wpływ procesy biologiczne i ulega silnemu pochłanianiu przez warstwę atmosferycznego ozonu (obecnego w stratosferze niższych warstwach atmosfery).

Okulista dziecięcy Lublin

nadmienia, że Ubytki w stratosferycznej warstwie ozonu wiążą się z większym natężeniem promieniowania docierającego do ziemi. Fale UVC są całkowicie filtrowane przez warstwę ozonu, dlatego nie są one obecne w naturze. Chociaż promieniowanie UV jest konieczne do syntezy witaminy D niezbędnej do utrzymania organizmu N stanie zdrowia, to wywiera ono również szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie.

 

Gabinet okulistyczny Lublin

informuje, że nasilone promieniowanie UV prowadzi do uszkodzeń w strukturach wielu molekuł w tym DNA zaburza szereg procesów biologicznych i fizycznych. Od dawna wiadomo, że zarówno ostra jak i przewlekła ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do rozwoju weki zmian patologicznych w obrębie narządu wzroku. Rodzaj i rozmiar uszkodzeń zależy od długości fal UV, jak i również czasu trwania, intensywności i rozmiaru ekspozycji.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej