Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Okulista dziecięcy Lublin

nadmienia, że przewlekła ekspozycja na promieniowanie UV może prowadzić do poważnych uszkodzeń struktur oka. Do schorzeń takich należą: keratopatia klimatyczna kropelkowa, skrzydlik, zaćma korowa oraz zmiany nowotworowe spojówki, skóry powiek i skóry wokół oczu. Ocenia się, że około połowa z 8600 przypadków skrzydlika leczonych co roku w Australii jest spowodowana nadmierną ekspozycją na siońce. W umiarkowanym klimacie północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych również zaobserwowano związek pomiędzy wielkością kumulacyjnej dawki promieniowania UVA i UVB a częstością występowania skrzydlika. Ocenia się, że 10% przypadków zaćm jest potencjalnie związanych z ekspozycją oka na szkodliwe promieniowanie UV. Analiza danych dotyczących wieku, płci, rasy, przychodów oraz opieki medycznej wykazała, że prawdopodobieństwo operacji zaćmy w populacji USA rośnie o 3% z każdym stopniem szerokości geograficznej na południe. Zakładając dalszy 5-20% ubytek warstwy ozonu do roku 2050, ilość przypadków zaćm wzrośnie o 160 — 830 tys. nowych rozpoznań.

Gabinet okulistyczny Lublin

wskazuje, że większość promieniowania UV ulega absorpcji przez rogówkę, ciecz wodnistą i soczewkę wewnątrzgałkową. Mniej niż 1% promieniowania o długości fali poniżej 340 nm dociera do siatkówki w porównaniu z 10% światła o długości fali 400 nm padającym na siatkówkę19. Poza tym, całe spektrum promieniowania UV jest genotoksyczne, a ekspozycja na UVB może zmienić funkcjonowanie siatkówki20. A zatem oko bezsoczewkowe lub pseudosoczewkowe jest bardziej narażone na uszkodzenie siatkówki indukowane promienia-mi UV. Chociaż związek pomiędzy rozwojem AMD (zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem) nie został wiarygodnie udokumentowany, jest możliwe, że uszkodzenia siatkówki mogą być w sposób pośredni związane z ekspozycją na UV. Poza możliwością fragmentacji helisy DNA, promienie UV indukują śmierć komórek poprzez inicjację produkcji reaktywnych cząsteczek tlenu.

Okulista Lublin

informuje, że siatkówka jest idealnym środowiskiem do produkcji reaktywnych form tlenu z powodu wysokiego zużycia tlenu w tej tkance, budowy fotoreceptorów składających się z wielo-nienasyconych kwasów tłuszczowych, wysokiej zawartości związków foto-uczulających w nabłonku barwnikowym siatkówki oraz wysokiej produkcji reaktywnych form tlenu podczas procesów fagocytozy fotoreceptorów. Badania laboratoryjne podkreślają związek pomiędzy stresem oksydacyjnym a wieloma rodzajami chorób plamki takimi jak na przykład AMD. Uważa się, że rozwój lub progresja AMD mogą być związane z reaktywnymi for-mami tlenu indukowanymi promieniowaniem UV. Teoria ta jednak wymaga potwierdzenia w badaniach klinicznych.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej