Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Okulista Lublin

informuje, że do dziś nie są dokładnie ustalone wszystkie przyczyny powstawania zeza. Często musi współistnieć równocześnie kilka przyczyn, które dopiero razem doprowadzają do zeza. Znane przyczyny zeza można podzielić na trzy grupy: sensoryczne, motoryczne i ośrodkowe. Do przyczyn sensorycznych zalicza się zmiany chorobowe siatkówki, nerwu wzrokowego, zmiany w ośrodkach optycznych oka i wady refrakcji. Do przyczyn motorycznych zalicza się nieprawidłowości rozwojowe i zmiany pourazowe oczodołu, a przede wszystkim zmiany rozwojowe w mięśniach gałkoruchowych lub zmiany pourazowe w unerwieniu tych mięśni.

Okulista dziecięcy Lublin

nadmienia, że do przyczyn ośrodkowy zalicza się urazy psychiczne mogące doprowadzić do ujawnienia się zeza ukrytego oraz ogólnie wzmożoną pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego. W ostatnim czasie zwraca się uwagę na dużą rolę mikrourazów mózgu innych urazów okołoporodowych, a także czynników dziedzicznych. Rozróżnia się następujące postacie zeza:

  1. zez ukryty
  2. zez jawny towarzyszący
  3. zez porażenny                         

     4. Zez pozorny  ( Mówimy o nim, gdy wydaje się nam, że dziecko zezuje, a spowodowane jest to zbyt małym lub zbyt dużym rozstawieniem gałek ocznych.)

 

Gabinet okulistyczny Lublin

przedstawia również inny podział zeza, a mianowicie :

Zez  zbieżny u niemowląt.

Zez zbieżny akomodacyjny:

 - refrakcyjny

 - nierefrakcyjny

 - mieszany

Zez  zbieżny nieakomodacyjny :

- spowodowany stresem

- spowodowany niedomogą dywergencji

- spowodowany sensoryczną deprywacją

- wtórny

- porażenie nerwu szóstego.

Zez rozbieżny.

 

W  przypadku podejrzenia zeza należy   zgłosić   się   do  gabinetu okulistycznego na dokładne badanie.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej