Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Gabinet okulistyczny Lublin

informuje: Jaskrę dzieli się na: jaskrę otwartego lub zamkniętego kąta w zależności od sposobu upośledzenia odpływu cieczy wodnistej. Dalszy podział różnicuje chorobę jako pierwotną lub wtórna, zależnie od obecności lub braku dodatkowych czynników powodujących wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dla rozpoznania typu jaskry niezbędne jest poznanie przyczyny zahamowania odpływu cieczy wodnistej. Prawidłowy odpływ cieczy wodnistej warunkowany jest budową kąta przesączania.

Jak rozpoznać i leczyć jaskrę – okulista  Lublin przedstawia

 

Rozpoznanie jaskry opiera się na analizie narastających zmian  w obrazie tarczy nerwu wzrokowego oraz ubytków pola widzenia. Do kluczowych badań dla rozpoznania i  monitorowania przebiegu jaskry należą: pomiar ciśnienia w gałce ocznej, badanie kąta przesączania, badanie pola widzenia – perymetria, badanie ostrości wzroku, badanie dna oka, a w szczególności ocena tarczy nerwu wzrokowego, badanie grubości rogówki, badania obrazowe: HRT, GTX , OCT. O rodzaju i przeprowadzonych badaniach oraz ich częstotliwości decyduje lekarz prowadzący w gabinecie okulistycznym.
             Badanie obrazowe pozwalają na wykrycie wczesnych zmian jaskrowych w centrum siatkówki i w okolicy nerwu wzrokowego. Gabinet okulistyczny Lublin na Czubach wykonuje badania obrazowe takie jak OCT ,GDX , HRT. Tomografia komputerowa umożliwia ocenę komórek zwojowych siatkówki, które ulegają zanikowi w procesie rozwoju jaskry.   Okulista Lublin nadmienia, że badanie OCT pozwala na wykrycie najwcześniejszych zmian strukturalnych związanych z jaskrą, jeszcze przed ujawnieniem się  ubytków w polu widzenia. 

Jaskra

to choroba niedokrwienna nerwu wzrokowego, w której ciśnienie oczne jest zbyt wysokie dla nerwu wzrokowego pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do powolnego uszkodzenia włókien nerwowych nerwu wzrokowego i pogarszania się pola widzenia. Wraz z zanikiem nerwu wzrokowego obszar widzenia staje się coraz mniejszy, aż całkowicie zanika. Wówczas dochodzi do całkowitej ślepoty. Oko rejestruje obraz z otoczenia i za pomocą nerwu wzrokowego przesyła go do mózgu. Zanikający nerw wzrokowy nie jest już w stanie przesłać do mózgu pełnego obrazu zarejestrowanego przez oko, co powoduje ograniczenie pola widzenia. Im większy jest zanik nerwu wzrokowego, tym dochodzi do większego ubytku pola widzenia, a ostatecznie do jego zupełnego braku, czyli nieodwracalnej ślepoty.

Okulista dziecięcy nadmienia, że w czasie leczenie zeza bardzo ważne jest dokładne zbadanie wady wzroku i zapisanie odpowiednich szkieł korekcyjnych. Ważną rzeczą przed wykonaniem badania refrakcji u dziecka, czyli tzw.  badania komputerowego jest porażenie akomodacji. W celu porażenie akomodacji podaje się 0,5% roztwór atropiny dwa razy dziennie przez pięć dni do obu oczu

Leczenie zeza u dzieci rozpoczynamy od badania wady refrakcji i przepisania odpowiednich okularów, ponieważ wada refrakcji jest najczęstszą przyczyną zeza. Szkła korekcyjne przepisujemy już  w pierwszych objawach zeza, gdyż mogą one nieraz w szybki i prosty sposób pomóc w  wyleczeniu zeza. Okulista dziecięcy nadmienia, że przepisujemy zawsze takie okulary, które zapewniają najlepszą ostrość widzenia ,ale musimy brać pod uwagę wielkość zeza. W nadwzroczności i zezie  zbieżnym staramy się wyrównać wadę refrakcji całkowicie zwłaszcza w zezie akomodacyjnym.

Zez polega na nieprawidłowym ustawieniu osi widzenia obu oczu. Wyróżniamy zez ukryty lub jawny.                                  
Zez zbieżny u niemowląt.  Jeżeli dziecko broni się przed zakryciem jednego oka prawdopodobnie występuje u niego niedowidzenie odsłoniętego oka. W celu stwierdzenia zeza okulista dziecięcy przeprowadza test zasłaniania i odsłaniania, a następnie test przemiennego zasłaniania obu oczu. Potem specjalista w gabinecie okulistycznym wykonuje badanie refrakcji po rozszerzeniu  atropiną oraz badanie dna oka.

Celem leczenia zeza jest do  doprowadzenie do widzenia obuocznego przy prawidłowym ustawieniu i ruchomości oczu. O obuocznym widzenie mówimy, jeżeli możliwe jest widzenie stereoskopowe z pełną ostrością wzroku obu oczu i prawidłową dwu plamkową korespondencją siatkówką.

Do dziś nie są dokładnie ustalone wszystkie przyczyny powstawania zeza . Często musi współistnieć równocześnie kilka przyczyn, które dopiero razem doprowadzają do zeza.

Dzieci idealnie nadają się na użytkowników soczewek kontaktowych. Dzieci są bardzo aktywne, a okulary nie są wygodne w czasie zabawy i zajęć sportowych. Dla wielu dzieci soczewki są idealnym rozwiązaniem, ponieważ mają one dużą motywację, co sprawia że uważnie słuchają specjalisty. Większość dzieci potrafi zadbać o własne soczewki kontaktowe pod nadzorem lub bez nadzoru osoby dorosłej. Noszenie  soczewek kontaktowych przynosi dzieciom i nastolatkom ogromne korzyści, gdyż są one dla nich dużo wygodniejszym sposobem korekcji wzroku niż okulary. Młody wiek nie jest  żadną przeszkodą i nawet najmłodsi świetnie sobie radzą z soczewkami.

 Specjaliści sugerują, aby nie uzależniać noszenia soczewek kontaktowych od wieku dziecka. Jeśli dziecko jest wystarczająco dojrzałe, aby zrozumieć kwestie związane z higieną soczewek kontaktowych oraz ryzyko związane z nieprzestrzeganiem jej zasad, to można uznać że doskonale nadaje się na użytkownika soczewek. Tak naprawdę, dzieci w każdym wieku, nawet niemowlęta, mogą bezpiecznie nosić soczewki kontaktowe, o ile przestrzegane są odpowiednie zasady. Okulista dziecięcy lublin informuje, że soczewki kontaktowe w przypadku dużej różnowzroczności  są jedyną metodą korekcji wzroku np. gdy jedno oko jest normowzroczne, a w drugim występuje wada - 10 dioptrii, to zakładamy soczewkę na oko z wadą – 10 dioptrii.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej