Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

Okulista Lublin

informuje, że  bardzo często bezpośrednio po urodzeniu lub kilka dni albo tygodni po występuje silna łzawienie i ropienie jednego oczka u dziecka. Jest to wrodzona niedrożność przewodu nosowo-łzowego. Przy urodzeniu dolny koniec przewodu nosowo łzowego jest często niedrożny, nie ma to jednak znaczenia klinicznego, gdyż przewód nosowo- łzowy samoistnie udrażnia się w pierwszych tygodniach życia. Podczas badania uciśnięcie okolicy worka łzowego w kącie przyśrodkowym oka powoduje wydobywanie się ropnej wydzieliny z punktu łzowego.

Okulista Lublin

Informuje, że ekspozycję narządu wzroku na szkodliwe promieniowanie UV można w znaczący sposób zredukować nosząc kapelusz z szerokim rondem i okulary przeciwsłoneczne. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przeważająca większość dostępnych na rynku okularów przeciwsłonecznych nie chroni oka przed promieniami UV. Chociaż dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne blokują dostęp prawie całego promieniowania, to jednak tylko oprawy o kształcie gogli lub oprawa zasłaniająca skronie zapewnia oczekiwaną ochronę.

Okulista Lublin

informuje, że jest wiele typów jaskry. Zdecydowanie najczęstszym typem jest jaskra pierwotna otwartego kąta, nazwana tak ze względu na budowę kąta przesączania-struktury odpowiadającej za od odpływ  ciecze wodnistej w gałce ocznej. W jaskrze  pierwotnej otwartego kąta ciśnienie w gałce ocznej przeważnie jest w granicach normy, a mimo to dochodzi do niedokrwienia nerwu wzrokowego i zawężenia pola widzenia. Jaskra zamykającego się kąta występuje znacznie rzadziej, w tym przypadku dochodzi do mechanicznej blokady odpływu cieczy wodnistej z oka.

Okulista Lublin

nadmienia,  że Jaskra to przewlekła choroba oczu, która jest pierwszą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku. Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia uznała ją za chorobę społeczną. Szacuje się, że w Polsce choruje na jaskrę ponad 750 tysięcy osób. Na dziesięciu chorych leczy się jedynie trzech - czterech pacjentów. Jaskra otwartego kąta nie daje przeważnie żadnych objawów.

Okulista Lublin

informuje, że mamy dwie postacie AMD suchą i mokrą. Postać sucha spowodowana jest odkładaniem się w siatkówce nierozpuszczalnych złogów zwanych druzami. Wyniku tego dochodzi do zaniku fotoreceptorów odpowiedzialnych za odbieranie bodźców wzrokowych. Zanik fotoreceptorów prowadzi do powolnego, ale postępującego pogorszenia się widzenia. Postać wysiękowa występuje znacznie rzadziej, dotyczy około 10% przypadków i ma zwykle gwałtowny przebieg. Znaczne pogorszenie widzenia może wystąpić nawet w ciągu kilku dni. W postaci wysiękowej dochodzi do tworzenia się nieprawidłowych, patologicznych naczyń krwionośnych, które często są przyczyną krwotoków w okolicy plamki. ej.

Okulista Lublin

informuje, że istnieje wiele bardzo różnorodnych przyczyn choroby zwyrodnieniowej plamki związanej z wiekiem. Do przyczyn, na które nie mamy wpływu należą: czynniki genetyczne, wiek, płeć rasa, kolor tęczówki. Czynniki zależne od nas to niektóre choroby i nałogi, takie  jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, palenie papierosów. AMD jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, występuje u osób po pięćdziesiątym roku życia, częściej u kobiet. Najczęściej chorują osoby rasy białej natomiast rzadziej rasy czarnej. Osoby a niebieskim kolorze chorują częściej.

Okulista Lublin

informuje, że zwyrodnienie plamki związane z wiekiem - AMD jest najczęstszą przyczyną znacznego pogorszenia się widzenia u osób starszych, najczęściej rozwija się  po pięćdziesiątym roku. W  Polsce liczba chorych z AMD szacuje się na około 1,3 – 1,5 mln osób. Wyróżnia się dwie postacie AMD: suchą (zanikową) oraz wysiękową (mokrą). Pierwsze objawy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem mogą być trudne do uchwycenia i nie charakterystyczne.

Okulista Lublin

informuje, że Prezbiopia czyli Starczowzroczność to wada wzroku związana z wiekiem i dotycząca każdego po czterdziestym roku życia. Objawia się trudnościami z wyraźnym widzeniem z bliska ponieważ oko traci zdolność do akomodacji. Starczowzroczność nie jest stanem patologicznym lecz następstwem fizjologicznego procesu utraty zdolności akomodacyjnych oka z powodu stopniowego twardnienia i zmniejszenia elastyczności soczewki. Jej objawem jest oddalanie się od oka punktu bliży wzrokowej. W przypadku oka miarowego promienie światła odbijane od przedmiotów położonych w bliskiej odległości skupiają się na siatkówce natomiast w przypadku oka z prezbiopią promienie światła odbite od przedmiotów położonych w bliskich odległościach skupiają się za siatkówką. Przedmioty położone w bliskich odległościach są więc zamazane.

Okulista Lublin

informuje, że Nużeńce to pasożytnicze roztocza ,których formy dorosłe osiągają przeciętnie 250 µm długości. Występują 2 gatunki nużeńców, które są specyficzne dla człowieka: Demodex Folliculorum oraz Demodex Brevis. Pasożyty te odżywiają się łojem skórnym. W jednym mieszku włosowym może bytować nawet do 25 osobników, zakażenie nużeńcem jest dosyć powszechne u starszych osób.

Okulista dziecięcy Lublin

informuje, że ciało szkliste jest ważnym ośrodkiem optycznym, zapewnia ono napięcie gałki ocznej, amortyzuje wstrząsy i spełnia  rolę izolacji termicznej siatkówki. Ciało szkliste odgrywa ponadto istotną rolę w metabolizmie struktur otaczających, a mianowicie soczewki, jej obwódki rzęskowej i siatkówki umożliwiając transport metabolitów. Zajmuje 4/5 objętości gałki ocznej i mieści się w komorze szklistej oka. Głównym składnikiem ciała szklistego jest woda, lepką i elastyczną konsystencję, przypominającą żel, ciało szkliste zawdzięcza natomiast obecności kwasu hialuronowego.  W procesie starzenia następuje zmiana struktury ciała szklistego, a mianowicie  obkurczanie się i rozpływ. Obkurczenie się ciała szklistego  z wiekiem powoduje zanikanie jego anatomicznych połączeń i powstawanie zmętnień, które są widziane przez pacjentów jako poruszające się czarne kropki określane często jako latające muszki przed oczami.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej