Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie
Zdrowe oczy
Gabinet okulistyczny w Lublinie

W bakteryjnych zapaleniach spojówek

Okulista Lublin

zaleca pacjentom stosowanie higieny okolic oczu i płukanie worka spojówkowego  solą fizjologiczną kilka razy dziennie, a szczególnie rano przed przyjęciem kropli z antybiotykiem. Oczyszczenie okolic oczu i brzegów powiek z wydzieliny ułatwia lepszą penetrację antybiotyku. Przemycie brzegów powiek specjalnie do tego przeznaczonymi chusteczkami usuwa zarówno bakterie jakich toksyny z brzegów powiek.

 

Okulista Lublin

informuje, że pacjenci często zgłaszają się do gabinetu okulistycznego z powodu czerwonego oka. Przyczyny zaczerwienienia mogą być różne. Najczęściej są to wylewy krwi pod spojówkę gałkową, prawie cała gałka jest wtedy jednolicie czerwona. Wylew krwi pod spojówkę gałkową nie jest groźny i ustępuje samoistnie. Jego przyczyną może być skok ciśnienia tętniczego lub wysiłek fizyczny, a często przyjmowane leków rozrzedzających krew typu Acard, Polocard czy Sintrom. Do innych przyczyn czerwonego oka okulista Lublin zalicza: zapalenie spojówek zarówno bakteryjne jak i wirusowe, alergiczne, zapalenie tęczówki, uraz, poparzenie kwasem lub zasadą czy ciało obce rogówki.

 

Okulista Lublin

informuje, że według nowego badania opublikowanego w magazynie Eye, ludzie z cukrzycą są dwa razy bardziej narażeni na rozwój katarakty w porównaniu do populacji ogólnej, a relatywne ryzyko jest wyższe u tych w wieku od 45 do 54 lat.

 

Okulista dziecięcy Lublin

nadmienia, że poza zmianami w obrębie rogówki, promieniowanie UV może również powodować patologiczne zmiany w cieczy wodnistej i soczewce wewnątrzgałkowej. Spadek stężenia kwasu askorbinowego obecnego w cieczy wodnistej, anty-oksydantu chroniącego soczewkę, obserwowany podczas ekspozycji na promieniowanie UV został zahamowany po założeniu soczewek z filtrem UV. Istnieje wiele dowodów na skuteczność soczewek kontaktowych z filtrem UV w zapobieganiu rozwojowi chorób oczu wywołanych promieniowaniem UV. Nadwzroczne lub krótkowzroczne dzieci mogą również odnieść korzyści ze stosowania tych produktów dzięki redukcji kumulacyjnej dawki promieniowania UV.

Gabinet okulistyczny Lublin

nadmienia, że w USA aplikacja silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych stanowi 60% wszystkich dopasowań. Soczewki silikonowo-hydrożelowe oferujące ochronę przed promieniowaniem UV należą do klasy I lub II. Klasa określa poziom oferowanej ochrony. Polimery pochłaniające promienie UV klasy II są dostępne w soczewkach kontaktowych od wielu lat. Od niedawna na rynku pojawiły się soczewki silikonowo-hydrożelowe z filtrem UV klasy I zapewniające najwyższy stopnień ochrony. Dotychczas przeprowadzono niewiele badań nad charakterystyką polimerów pochłaniających promie-nie UV38,37, ale jak pokazały wyniki najnowszego badania, soczewki z materiału Senofilcon A i Galyfilcon A skutecznie redukują natężenie promieniowania UV do bezpiecznych wartości8. Oba polimery są obecne w silikonowo-hydrożelowych soczewkach klasy I.

Okulista Lublin

informuje, że  bardzo często bezpośrednio po urodzeniu lub kilka dni albo tygodni po występuje silna łzawienie i ropienie jednego oczka u dziecka. Jest to wrodzona niedrożność przewodu nosowo-łzowego. Przy urodzeniu dolny koniec przewodu nosowo łzowego jest często niedrożny, nie ma to jednak znaczenia klinicznego, gdyż przewód nosowo- łzowy samoistnie udrażnia się w pierwszych tygodniach życia. Podczas badania uciśnięcie okolicy worka łzowego w kącie przyśrodkowym oka powoduje wydobywanie się ropnej wydzieliny z punktu łzowego.

Okulista Lublin

Informuje, że ekspozycję narządu wzroku na szkodliwe promieniowanie UV można w znaczący sposób zredukować nosząc kapelusz z szerokim rondem i okulary przeciwsłoneczne. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przeważająca większość dostępnych na rynku okularów przeciwsłonecznych nie chroni oka przed promieniami UV. Chociaż dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne blokują dostęp prawie całego promieniowania, to jednak tylko oprawy o kształcie gogli lub oprawa zasłaniająca skronie zapewnia oczekiwaną ochronę.

Okulista Lublin

informuje, że jest wiele typów jaskry. Zdecydowanie najczęstszym typem jest jaskra pierwotna otwartego kąta, nazwana tak ze względu na budowę kąta przesączania-struktury odpowiadającej za od odpływ  ciecze wodnistej w gałce ocznej. W jaskrze  pierwotnej otwartego kąta ciśnienie w gałce ocznej przeważnie jest w granicach normy, a mimo to dochodzi do niedokrwienia nerwu wzrokowego i zawężenia pola widzenia. Jaskra zamykającego się kąta występuje znacznie rzadziej, w tym przypadku dochodzi do mechanicznej blokady odpływu cieczy wodnistej z oka.

Okulista Lublin

nadmienia,  że Jaskra to przewlekła choroba oczu, która jest pierwszą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku. Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia uznała ją za chorobę społeczną. Szacuje się, że w Polsce choruje na jaskrę ponad 750 tysięcy osób. Na dziesięciu chorych leczy się jedynie trzech - czterech pacjentów. Jaskra otwartego kąta nie daje przeważnie żadnych objawów.

Okulista Lublin

informuje, że mamy dwie postacie AMD suchą i mokrą. Postać sucha spowodowana jest odkładaniem się w siatkówce nierozpuszczalnych złogów zwanych druzami. Wyniku tego dochodzi do zaniku fotoreceptorów odpowiedzialnych za odbieranie bodźców wzrokowych. Zanik fotoreceptorów prowadzi do powolnego, ale postępującego pogorszenia się widzenia. Postać wysiękowa występuje znacznie rzadziej, dotyczy około 10% przypadków i ma zwykle gwałtowny przebieg. Znaczne pogorszenie widzenia może wystąpić nawet w ciągu kilku dni. W postaci wysiękowej dochodzi do tworzenia się nieprawidłowych, patologicznych naczyń krwionośnych, które często są przyczyną krwotoków w okolicy plamki. ej.

Kontakt

Gabinet okulistyczny w Lublinie

tel. 699 205 212

ul. Matki Teresy z Kalkukty 18/UH7A
20-538 Lublin

e-mail: mmb@mmb.com.pl

Zobacz więcej

Dobór szkieł

Wykonujemy badanie refrakcji, które ocenia wadę wzroku:  krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm.

Zobacz więcej

Aplikacja soczewek

Proponujemy duży wybór soczewek zarówno jednodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, multifocalnych.

Zobacz więcej

Badanie kierowców

Wykonujemy badanie ostrości wzroku dla kierowców - wydajemy zaświadczenia dla kierowców do prawa jazdy.

Zobacz więcej